Musik för lärare, åk 4-6, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II

30 hp

I kursen utvecklar du kompetens i att undervisa i musik åk 4-6. Exempel på kursmoment:

Musicerande från ett didaktiskt perspektiv

Digitala verktyg för musikskapande

Musik enl Lgr 11

Bedömning/betyg

Kursen går på distans med ett antal campusträffar.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken