Musik för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90 hp) - ingår i Lärarlyftet

90 hp

Kursen består av 6 delkurser, tre med musikpedagogisk inriktning och tre med musikalisk inriktning. I de musikaliska delkurserna ges kunskap om praktiskt musicerande både individuellt och i ensemble, samt musikteori, musikskapande och kunskap om digitala verktyg. De musikdidaktiska och musikpedagogiska delarna är främst riktade mot lärande i grundskolans senare åldrar, men det ingår även delar som riktar sig till grundskolans tidigare åldrar för att ge kompetens för hela grundskolan. Undervisningsmoment och uppgifter har även en stark koppling till läroplanen där både förmågan till och kunskap om bedömning och lektionsplanering övas.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M