Musik I - inriktning mot arbete i årskurs F-9

30 hp

Bli musiklärare på 3 år! Detta är den första av tre 30-hp-musikkurser för dig som vill bli musiklärare med behörighet för hela grundskolan. De tre kurserna är på musikhögskolenivå och ger sammanlagt ett ämnesdjup motsvarande 90 högskolepoäng (1-90 hp) i musikpedagogik. Utöver dessa tre kurser behöver du läsa in pedagogiken (KPU). Efter studier i KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) på 90 högskolepoäng kan du sedan ansöka om lärarlegitimation för att undervisa i musik i grundskolan. Kursen är på heltid, dagtid, och är förlagd till campus Växjö.

Utbildningen i sin helhet kan se ut se så här:

Termin 1Ht 1MG011 Campus Linné Växjö
Termin 2Vt 1MG008 Campus Linné Växjö
Termin 3Ht 2MG002 Campus Linné Växjö
Termin 4Vt Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) distans
Termin 5Ht KPU distans
Termin 6Vt KPU distans

Antagningsprov


STEG 1

L1 – Sång och spel

Syftet med arbetsprovet är att du visar din förmåga att sjunga och spela på egen hand.

Uppgift
Du ska hemma med hjälp av digital filmkamera spela in:

  • när du sjunger en (1) valfri sång till eget ackompanjemang på piano eller gitarr. Du väljer själv vad du vill visa av det som du anser dig vara allra bäst på. Ackompanjemanget till sången skall innehålla minst fyra olika ackord.

Allmänt om bedömningen
I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga och spela. Främst bedöms genre- och stilkänsla, musikaliskt uttryck, spelteknisk skicklighet, god "timing" samt intonation.

L2 – Beskriva musik

Syftet med arbetsprovet är att du visar din förmåga att kunna beskriva och förklara musik.

Uppgift
Du ska hemma analysera och beskriva ett (1) obligatoriskt musikexempel. Detta musikexempel finns tillgängligt som ljudfil  Arbetsuppgiften består av två delar. Du skall:

  1. a) beskriva musiken med hjälp av exempelvis noter, ackord, tabulatur eller andra musiksymboler och begrepp. Du kan även komplettera med en beskrivande text.
  2. b) med sång och eget ackompanjemang framföra och spela in musikexemplet med hjälp av en digital filmkamera (på liknande sätt som du gjorde i L1).

Allmänt om bedömningen
I detta delprov bedöms din förmåga att utifrån klingande musikexempel uppfatta, förklara och återge det musikaliska förloppet.

Samlad bedömning
Delprovens samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. Om du blir godkänd kallas du till ett antagningsprov som sker online.

Obs!
När vi har fått din ansökan, skickar vi ut ett mail med närmare information om Antagningsprov Steg 1, som görs via film.

Blir du godkänd på Antagningsprov steg1 , kommer du att bli kallad till Antagningsprov Steg 2.
Antagnings prov Steg 2 , görs online.

Information och frågor om antagningsprovet
Kontakta Björn Elmgren

 

 

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M