Musik I med inriktning mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare

30 hp

Utbildningen riktar sig till lärare i kulturskola utan lärarbehörighet samt obehöriga lärare i grundskola som vill ha behörighet för att undervisa i musik i grundskola. Utbildningen består av 90 hp, tre terminer, musikkurser för musiklärare. För att sedan få formell behörighet byggs utbildningen på med 90 hp KPU, kompletterande pedagogisk utbildning.

Kursen är upplagd som distanskurs med fyra obligatoriska träffar i Växjö 24-25 januari, 6-7 mars, 3-4 april samt 15-16 maj 2020.

Söklåten

Här är länken till den obligatoriska söklåten. Information angående provet får du via mail.

My One And Only Dream.docx
My_one_and_only_dream_final.mp3
My_one_and_only_dream_final.wav

Har du frågor om detta? Kontakta lia.lonnert@lnu.se.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar