Musik och sociala medier

7,5 hp

Kursen riktar sig främst till musiker och musikintresserade som vill lära sig mer om hur sociala medier kan användas för att presentera och sprida musik på Internet. Den ger framför allt en överblick över det digitala medielandskapet som kulturellt och socialt fält. Hur har detta fält växt fram? Vilka teknologiska innovationer har varit nödvändiga? Hur har det påverkat musikkonsumtionen?

Störst vikt läggs vid att undersöka nutidens metoder för att sprida musik genom sociala medier. Vilka värden och normer påverkar hur musik och artister presenteras i stort? Hur speglas artisternas egna värderingar i valet av medier?

Observera att i en tidigare version av kursen stod representanter för branschen en stor del av undervisningen, men i sin nya form fokuserar den helt på de vetenskapliga aspekterna.

.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar