Cajsa S. Lund with a traditional Scandinavia rattle of a goose throat

Musikarkeologi

7,5 hp

Kursen går på distans utan fysiska träffar. Du studerar när du vill och från din egen internetuppkopplade dator. Undervisningsspråket är engelska. Kursen ger en introduktion till musikens relevans inom arkeologin. Genom unika videoföreläsningar möter du Cajsa S. Lund, forskare och specialist inom ämnet musikarkeologi. Vi tittar på källmaterial och arbetssätt inom ämnet med särskilt fokus på Nordeuropa. Kursen handlar även om de källkritiska utmaningar som finns inom musikarkeologin. Under kursen kommer du se och höra autentiska framföranden av musik.

En pionjär inom musikarkeologi

Musikarkeologen Cajsa S. Lund ger denna kurs i musikarkeologi, som har fokus på Norra Europas forntida samhällen men kommer också att beröra så kallad historisk musikarkeologi. Cajsa S. Lund räknas som en av pionjärerna på området nordeuropeisk musikarkeologi. Hennes forskning har fokus på ljudinstrument och möjliga ljudlandskap i Nordens forntid, experimentell musikarkeologi och metodologiska problem.

Lyssna på benflöjten från vikingatiden

Cajsa S. Lund berättar om och spelar på sitt favoritinstrument.

Kursupplägg

Läs mer om de fyra föreläsningarna som ingår i kursen.

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans