Musiketnologiska perspektiv på musik

7,5 hp

Kursen ”Musiketnologiska perspektiv på musik” tar sitt avstamp i musiketnologi som en verktygslåda för att studera musik som ett kulturellt uttrycksmedel, som något som används, upplevs och skapas av människor i olika sammanhang. En viktig utgångspunkt är att musik oavsett genre kontinuerligt förändras, en annan att musik kan användas i många olika sammanhang, exempelvis som symbol för en nation, ett kulturarv eller en etnisk gruppering.

I centrum för kursen står ett urval av traditionella musikkulturer i och utanför Europa som betraktas utifrån både ett historiskt och samtida perspektiv genom frågor som: Hur låter musiken? Hur används den? Vad har påverkat den? Vilken betydelse har vår egen utgångspunkt när vi lyssnar och studerar den? Hur kan vi beskriva den? Vi för också diskussioner om immateriella kulturarv kopplat till musik, stabilitet och förändring, tradition och transformation. Sammantaget ger därmed kursen både en ökad repertoarkunskap om musik från olika delar av världen och en palett av teorier och metoder som används inom musiketnologisk forskning.

Kursen är uppbyggd av bland annat föreläsningar, seminarier, en fältstudie och musikanalyser med särskild inriktning på inspelningar som fonografiska verk.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken