Musiketnologiska perspektiv på musik

7,5 hp

Kursen ”Musiketnologiska perspektiv på musik” tar sitt avstamp i musiketnologi som en verktygslåda för att studera musik som ett kulturellt uttrycksmedel, som något som används, upplevs och skapas av människor i olika sammanhang. En viktig utgångspunkt är att musik oavsett genre kontinuerligt förändras, en annan att musik kan användas i många olika sammanhang, exempelvis som symbol för en nation, ett kulturarv eller en etnisk gruppering.

I centrum för kursen står ett urval av traditionella musikkulturer i och utanför Europa som betraktas utifrån både ett historiskt och samtida perspektiv genom frågor som: Hur låter musiken? Hur används den? Vad har påverkat den? Vilken betydelse har vår egen utgångspunkt när vi lyssnar och studerar den? Hur kan vi beskriva den? Vi för också diskussioner om immateriella kulturarv kopplat till musik, stabilitet och förändring, tradition och transformation. Sammantaget ger därmed kursen både en ökad repertoarkunskap om musik från olika delar av världen och en palett av teorier och metoder som används inom musiketnologisk forskning.

Kursen är uppbyggd av bland annat föreläsningar, seminarier, en fältstudie och musikanalyser med särskild inriktning på inspelningar som fonografiska verk.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M