Musikhistorieskrivning

7,5 hp

I kursen studeras frågor kring historieskrivning inom olika musikområden och olika tider. Vilka artister finns med i populärmusikens historia? Vilka ideal styr vad som tas upp i en konstmusikalisk stilhistoria? Vilken vetenskaplig status har egentligen en biografi? Dessa och liknande frågor tas upp till diskussion och kritisk granskning i kursen, både utifrån källtexter från olika tider och från aktuell forskning.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans