Musikmiljöer i Europa genom tiderna

15 hp

Kursen behandlar konstmusik, populärmusik och folkmusik i Europa från 1750 till nu. I kursen möter du ett urval av musiktraditioner inom de tre områdena och du övas i att på ett kritiskt sätt förhålla dig till genregränser och traditioner. Särskild uppmärksamhet riktas mot centrala stildrag, musikspridning och idéer om genus och etnicitet satt i relation till den musik som tas upp.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M