Musikproduktion II

15 hp

Fördjupningskurs i musikproduktion med inblick i processens alla led. Särskild vikt läggs vid momenten: inspelning, mixning och mastering. Examensarbetet är ett individuellt projekt där slutprodukten är en färdig musikproduktion.

OBS! Distans-kurstillfället kräver att studenterna måste ha tillgång till:

• Internet

• Dator

• Programvara för musikproduktion(digital audio workstation)

• Ljudkort med minst 2 mikrofoningångar

• 2 st kondensatormikrofoner

• 1 st dynamisk mikrofon

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar