Musikteori I

7,5 hp

En kurs för dig som vill lära dig att förstå den musikaliska koden för att musicera eller för att förstå musikens uppbyggnad. Du behöver inte ha några förkunskaper, men ett stort intresse och aktivt deltagande behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll:

- begreppen puls och underdelning, taktarter och rytmnotation,

- klaver, intervall, tonförråd, tonarter och skalor,

- treklanger och fyrklanger,

- kvintcirkeln, funktioner i dur och moll samt funktionsharmonik,

- transponering,

- notbildens information och notationspraxis,

- grundläggande instrumentkunskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar