Musikteori II

7,5 hp

Denna kurs riktar sig till dig som redan kan den grundläggande musikläran (tonarter, skalor, ackord mm.) men som vill lära dig mer om funktionsanalys, stämföring och traditionella arrangeringstekniker. En stor del av kursen fokuserar dels på hur man skall förstå och uttrycka ackordens sammanhang i funktionsanalys, dels att ge förståelse och kunskap om den linjära aspekten vid arrangering: hur ledtoner skall behandlas och vad som utmärker bra stämföring.
Kursen är uppdelad i olika teman: analys, harmonisering, transkription, instrumentkännedom och transponering samt arrangering. Varje tema har inlämningsuppgifter. Kursen går helt på distans och har inga schemalagda träffar.
Behörig att gå kursen är den som har läst 1MV330 eller 1MV338 (Musikteori I) eller motsvarande. Behörigheten kan också prövas genom ett antagningsprov. Oavsett vilken grupp du tillhör, ska du söka kursen på vanligt sätt via antagning.se.
För sökande som inte uppfyller förkunskapskravet ”1MV330 eller 1MV338 (Musikteori I) eller motsvarande” erbjuds ett antagningsprov som prövar om sökande har erhållit de förkunskapskrav som krävs på annat sätt. De sökande som faller inom denna grupp, kommer efter ansökningsperioden få tillsänt antagningsprovet av kursansvarig Hans-Erik Holgersson (hans-erik.holgersson@lnu.se) under vecka 38. Om du faller inom gruppen och inte blir kontaktad, hör av dig till honom. Provet ska vara genomfört och ha anlänt till myndigheten senast tisdagen den 3 oktober 2023.
Sökande som ska genomföra antagningsprovet och söker kursen genom sen anmälan, behöver i samband med ansökan också kontakta kursansvarig Hans-Erik Holgersson (hans-erik.holgersson@lnu.se).

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.