Musikteori III

7,5 hp

I denna kurs studeras och analyseras harmonik, det vill säga ackordmönster och harmoniska sammanhang, utifrån olika genrer. Vi berör frågeställningar som: Vilka ackord hittar man i en jazzlåt? Vilka rundgångar är vanliga i visharmonik?
Förutom att använda traditionella ackordbeteckningar för att uttrycka harmonik kommer vi även att titta på andra sätt att skriva harmonisk analys, t ex genom funktionsanalys och stegteori. I kursen studeras och praktiseras också olika stämföringstekniker, utifrån de olika genrernas förutsättningar.
För att kunna tillgodogöra sig kursen behöver du ha ackordkunskap och god notläsningsförmåga i g-klav. Att även kunna spela ett ackordinstrument och läsa noter i f- och c-klav är önskvärt.
Behörig att gå kursen är den som har läst 1MV339 Musikteori II eller motsvarande. Behörigheten kan också prövas genom ett antagningsprov. Oavsett vilken grupp du tillhör, ska du söka kursen på vanligt sätt via antagning.se.
För sökande som inte uppfyller förkunskapskravet ”1MV339 Musikteori, eller motsvarande” erbjuds ett antagningsprov som prövar om sökande har erhållit de förkunskapskrav som krävs på annat sätt. De sökande som faller inom denna grupp, kommer efter ansökningsperioden få tillsänt antagningsprovet av kursansvarig Hans-Erik Holgersson (hans-erik.holgersson@lnu.se) under vecka 43. Om du faller inom gruppen och inte blir kontaktad, hör av dig till honom. Provet ska vara genomfört och ha anlänt till myndigheten senast tisdagen den 7 november 2023.
Sökande som ska genomföra antagningsprovet och söker kursen genom sen anmälan, behöver i samband med ansökan också kontakta kursansvarig Hans-Erik Holgersson (hans-erik.holgersson@lnu.se).

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.