Mytologins värld. En religionshistorisk introduktion.

7,5 hp

Myter skiljer sig från andra berättelser genom att vara mycket fantasifulla och samtidigt, lite motsägelsefullt, fungera som vägledande för enskilda människors och sociala gruppers moraliska och estetiska ställningstaganden. Av myter har människor lärt sig vad som bör uppfattas som rätt och fel, vad som bör uppfattas som skönt och fult, behagligt och äckligt.
På kursen Mytologins värld får studenterna sätta tänderna i antika, klassiska myter och tränas i att kritiskt analysera dessa: Varför berättas dessa fantasifulla myter just på ett visst sätt och inte på ett annat? Studenterna får också studera samtida myter: Hur förändras myter? Och varför förändras de på vissa sätt men inte på andra? Studenterna får också möta myter i olika konstformer, i synnerhet i form av ett par episka storfilmer: Spelar konstformen, genren, någon roll för mytens budskap? Den kritiska träningen syftar till att studenterna efter kursen ska kunna identifiera vad som är en myt, kunna analysera myternas etiska och estetiska budskap samt kunna resonera om myternas relation till de samhällen vari de berättas.
Det forntida källmaterialet består av den mesopotamiska skapelsemyten Enuma elish, den grekiska, episka myten Illiaden och kortare texter från Den poetiska Eddan. I modern tid analyseras Richard Wagners Der Ring des Nibelungen samt filmerna Troya och King Arthur samt några musiklåtar. Materialet hämtas alltså enbart från den västerländska sfären. Detta beror inte på någon omedveten etnocentrism. Orsaken är istället att denna begränsning gör det möjligt att under en kortare kurs resonera runt historisk förändring.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.