Naturvårdsbiologi

15 hp

Naturvårdsbiologi är vetenskapen om den biologiska mångfalden. Den här kursen präglas av ett ekologiskt och evolutionärt perspektiv och ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om hur vetenskapliga teorier och metoder kan tillämpas för att beskriva, förklara och bevara den biologiska mångfalden. Aktuella hotbilder, inventeringsmetodik, skötselfrågor och åtgärder för att minska och förhindra förlusten av mångfald behandlas. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fältstudier och projektarbeten.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar