Nobelpriset, Svenska Akademien och kvinnorna

7,5 hp

Varför har skandalerna kring akademin 2018 fått så stor bevakning och internationell spridning? Hur påverkas litteraturens spridning och läsning av litterära pris som Nobelpriset i litteratur? Vad är Svenska Akademien för typ av kulturinstitution? I den här kursen lär du dig mer om en av Sveriges äldsta lärdomsinstitutioner, och får djupare inblick i dess historik och vad den betytt för litteraturen nationellt och internationellt. Vi kommer även att beröra varför det fortfarande är så få kvinnor som fått Nobelpriset i litteratur och suttit som ledamöter i akademien. Den allra senaste debattlitteraturen studeras, och Matilda Gustavssons Klubben (2019) och Christian Catomeris och Knut Kainz Rogneruds Svenska Akademien. Makten, kvinnorna och pengarna (2019) ingår i kursläsningen. Kursen utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv på litteraturpris som fenomen och Svenska Akademien som kulturinstitution, så kursen innehåller inga studier av skönlitterära texter. Däremot kan enstaka författarskap diskuteras och belysas i samband med att litterära pris och motiveringar av val av ledamöter studeras.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar