Normer och normgivning inom bolagsstyrning

7,5 hp

Kursens innehåll bygger på forskning inom ämnesområdet och dess förhållande till en samhällsvetenskaplig kontext.

Teorier om utvecklingen av normsystem i ett samhällsperspektiv, hur begreppen regler, regelverk och legala system växt fram och hur vi motiverar regler och användningen av dessa. (introduktion)

Utvecklingen av regelsystem på nationell och internationell nivå. Förändringar i statens roll under och efter new public management och internationalisering av regelsystem, samt hur detta påverkat hur regler och normer utvecklas och tillämpas. (regulatory state)

Jämförelser av begrepp och teorier för olika nationella legala ansatser till regelskapande. Hur skillnader och likheter mellan nationella ansatser ger skillnader i tillämpning och aktörers handlande. (regulatory regim)

Hur normutvecklingsprocesser går till och funktionen för olika nationella och internationella organ i dessa processer. (regulatory space)

Om relationen mellan samhällsdiskurs, individuella diskurser och regelfastställande.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken