Ny tyskspråkig litteratur på svenska - Konst och konstigheter

7,5 hp

Är du intresserad av litteraturen i Tyskland, Schweiz eller Österrike? Men kan inte tillräckligt bra tyska? Inga problem. För en inblick i den tyskspråkiga litteraturen läser vi nyare tyskspråkiga böcker utgivna på svenska och diskuterar dessa tillsammans. Vi tittar även på recensioner och vetenskapliga artiklar.

Kursen presenterar ett antal skönlitterära verk som under de senaste tre decennierna har uppnått stor popularitet i de tyskspråkiga länderna och som även rönt framgång i många andra länder. Texterna läses i svensk översättning.

Intresserad? Kursen ges helt på distans. Det enda du behöver skaffa är böckerna, ha en bra uppkoppling, en dator och ett headset. Vi börjar i juni med ett antal eftermiddagsträffar via distansverktyget Zoom, du jobbar med inlämningar i juli och sedan ses vi i augusti igen. I kursplanen hittar du läslistan och övrig information om kursen.

Välkommen!

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar