Nytestamentlig teologi

7,5 hp

Detta är en tematisk kurs organiserad kring centrala frågor i tolkningen av nytestamentliga texter och annan tidig kristen litteratur. Problematiska texter studeras i ljuset av deras omedelbara textuella sammanhang och kulturella bakgrund. Genom att undersöka både nytestamentliga texter och annan tidig kristen litteratur kommer studenterna att identifiera utvecklingslinjer i tidig kristen lära. Centrala frågeställningar i utvecklingen av nytestamentlig teologi som vetenskaplig disciplin undersöks.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar