Öar i litteraturen

15 hp

Kursen är uppdelad i två delkurser, ”Kulturstudier och engelska” och ”Öar i litteraturen”. Båda delkurserna är temakurser som tar sin utgångspunkt i en specifik frågeställning som behandlas genom läsning av teoretiska och skönlitterära texter. Under kursens gång arbetar de studerande konkret med textanalys samt formulerar och utvecklar argument i relation till den aktuella frågeställningen.

Delkurs 1, ”Kulturstudier och engelska”

Kulturstudier är ett komplext ämnesområde som blir allt viktigare inom litteraturvetenskapen. Den här delkursen introducerar kulturstudier som begrepp och diskuterar vad kultur är, hur den förhandlar verkligheten, historien och den personliga och nationella identiteten, samt dess relation till politik och makt. Under delkursen studeras kritisk teori och ett antal kulturella produkter och vi diskuterar hur kultur påverkar vår förståelse av det förflutna och vår uppfattning av oss själva och världen.

Delkurs 2, ”Öar i litteraturen”

Vad har texter som The Tempest, Robinson Crusoe och The Island of Dr. Moreau gemensamt? En gemensam nämnare är öar. Öar har haft en betydande roll i västerländsk litteraturhistoria, och har ofta fungerat som starka symboler för åsikter, oro och längtan bland människor i och utanför Europa. Den här delkursen utforskar öar som litterära motiv i ett urval kanoniska texter, men innehåller också teoretiska diskussioner av öar från ett postkolonialt och ekokritiskt kulturperspektiv. Eftersom de ofta använts för kolonial expansion och exploatering har öar, och sättet de representeras i västerländsk kultur, blivit symboliska platser för makt och motstånd människor emellan och mellan människor och natur.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken