Offentlig korruption

7,5 hp

Intresset för frågor om korruption har ökat avsevärt de senaste 20 åren, vilket kan avspeglas i den uppmärksamhet som dessa frågor tillmäts av internationella organisationer och i media. Tillgången på kvantitativa mätningar av korruption har också uppmuntrat till ytterligare forskning och intresset har utökats från att tidigare ha riktats mot utvecklingsländer till att nu också omfatta etablerade demokratier i väst. Därmed har korruption nu blivit ett viktigt ämne att studera i både demokratier under utveckling och etablerade demokratier. Denna delkurs belyser både empiriskt och teoretiskt inriktad forskning om korruption och undersöker frågeställningar som exempelvis: Hur kan man utvärdera och mäta korruption och med vilken tillförlitlighet? Vilken inverkan har korruption på offentlig förvaltning, politisk legitimitet och stabilitet? Är förhållningssättet med god förvaltning en effektiv motåtgärd med avseende på korruption? Studenten förväntas i denna delkurs erhålla: a) en djup förståelse för korruptionens orsaker och patologi och skandaler som har uppstått inom moderna demokratier, b) en medvetenhet om centrala konceptuella och metodiska frågeställningar inom forskningen om korruption, och c) en förtrogenhet med på vilket sätt dessa koncept och metodiker kan tillämpas inom empirisk forskning.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M