Organization Theories

7,5 hp

Kursen undersöker organisering och management i teori och praktik. Kursen fokuserar på management som process och praktik i organisationer och vad det innebär att arbeta i en modern organisation. Management som aktivitet och rollen som manager analyseras utifrån flera aspekter såsom meningsskapande, makt, rationalitet och identitet. Kursen omfattar klassiska teorier men även samtida idéer om organisering och management. Kursen erbjuder en kritisk analys av de antagande som dessa teorier och idéer bygger på, samt av organisering och management i ett framtida samhälle.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken