Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred

7,5 hp

Kursen ger en introduktion till den svenska stormaktstiden i städerna kring Östersjön. Kursen belyser hur städerna påverkades av stormaktstiden. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig genom att ämnena arkeologi, historia, kulturgeografi och religionsvetenskap bidrar med sina olika perspektiv på denna period i historien. Arkeologiska och historiska perspektiv tas upp, liksom frågor om stadsplanering i ett långtidsperspektiv. Förutom föreläsningar rymmer kursen en stadsvandring i Kalmar, ett besök på Kalmar läns museum samt en heldagsexkursion till platser med koppling till stormaktstiden i områdena kring Kalmar och i det näraliggande landskapet Blekinge med örlogsstaden Karlskrona och gränsfästningen Kristianopel.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar