Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred

7,5 hp

Kursen ger en introduktion till den svenska stormaktstiden i städerna kring Östersjön. Kursen belyser hur städerna påverkades av stormaktstiden. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig genom att ämnena arkeologi, historia, kulturgeografi och religionsvetenskap bidrar med sina olika perspektiv på denna period i historien. Arkeologiska och historiska perspektiv tas upp, liksom frågor om stadsplanering i ett långtidsperspektiv. Förutom föreläsningar rymmer kursen en stadsvandring i Kalmar, ett besök på Kalmar läns museum samt en heldagsexkursion till platser med koppling till stormaktstiden i områdena kring Kalmar och i det näraliggande landskapet Blekinge med örlogsstaden Karlskrona och gränsfästningen Kristianopel.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar