Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag III

30 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att kunna arbeta med lärande och förändringsarbete i arbetsliv, utbildnings- eller vardagssammanhang. Kursen syftar främst till att du ska utveckla kunskaper som gör att du kan kritiskt granska och värdera vetenskapliga texter, samt på ett tillförlitligt sätt kunna genomföra och sammanställa en undersökning/studie i form av en kandidatuppsats. Dessa kunskaper är relevanta för alla som möter texter av vetenskaplig karaktär, sammanställer texter/rapporter eller genomför analyser/uppföljningar/utvärderingar i sitt arbete.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan studenter och erbjuder alla våra studenter tillgång till en varierad lärmiljö. Både helfartskurser och halvfartskurser har därför regelbundna schemalagda träffar, inspelade föreläsningar och diskussionsforum samt e-mötesverktyg i vår lärplattform. Om du läser helfart träffar du dina studiekamrater på Campus Växjö dagtid ungefär två gånger per vecka, läser du halvfart träffas ni via e-mötesverktyget Zoom, under sen eftermiddag en gång i veckan.

För att kunna delta i distanskursen behöver du ha tillgång till och kunna använda dator med kompetenta kontorsprogram som t.ex. Word (Office 365 finns gratis tillgängligt för studenter). Utöver detta krävs även att du har tillgång till god internetuppkoppling, headset och webbkamera och kan hantera ljud och bildinställningar för att ha möjlighet att medverka och interagera i kursens träffar och uppgifter.

Kontaktperson och kursansvarig

Marie Gunnarsson, Halvfart Distans

Marie Gunnarsson, Helfart Campus

Kursen ersätter Pedagogik III (2PE70E) och Arbetslivspedagogik III (2PE50E) fr o m HT 2019.

Kursstart är den 4/9 klockan 16.00 i mötesverktyget Zoom (ni som tackat ja kommer att få ett brev av mig, Marie Gunnarsson, med information om hur ni skapar ett zoom-konto.)

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar