Pedagogik som vetenskaplig disciplin I

15 hp

Kursen är en del av vårt magister- och masterprogram i pedagogik. Kursen behandlar pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt sammanhang, värdegrunds- och demokratifrågor samt problematisering av rådande föreställningar om pedagogiska frågor. Diskussioner och litteratur samt examinationsuppgifter tar sin utgångspunkt i studenternas olika verksamhetsområden.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M