Pedagogik som vetenskaplig disciplin I

15 hp

Kursen är en del av vårt magister- och masterprogram i pedagogik. Kursen behandlar pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt sammanhang, värdegrunds- och demokratifrågor samt problematisering av rådande föreställningar om pedagogiska frågor. Diskussioner och litteratur samt examinationsuppgifter tar sin utgångspunkt i studenternas olika verksamhetsområden.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken