Pedagogiskt ledarskap i idrott

7,5 hp

Hjärtligt välkommen till kursen ”Pedagogiskt ledarskap i idrott”. Vi hoppas att du ska trivas hos oss på Linnéuniversitetet och vid institutionen för idrottsvetenskap. Denna kurs ska ge kunskaper inom idrottspedagogik och skapa ett engagemang för ledarskap inom idrotten. Du läser rätt kurs om du vill veta
- hur ledare kan planera, genomföra och utvärdera träning.
- vad som är viktigt för att skapa en bra lärandemiljö i idrott.
- vad som är viktigt att tänka på som ledare inom ungdomsidrotten.
- hur ledare kan inspirera, instruera och stödja utövarna.
- hur ledare kan ge konstruktiv feedback.
- hur det är möjligt att skapa sammanhang mellan mål och innehåll i verksamheten.
- hur olika metoder kan användas för att coacha ändamålsenligt.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans