Pedagogiskt ledarskap I

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som har grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt lärarutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs minst två års yrkeserfarenhet inom skolväsendet. Kursen erbjuds på avancerad nivå och som fjärrundervisning, dvs digitalt i realtid.

Utbildningens innehåll och mål
Kursen behandlar rektors uppdrag, ansvar och roll samt styrning, ledarskap och kvalitetsarbete. Centrala teman är förskolans och skolans styrning, rektorn och det pedagogiska ledarskapet, rektorn och kärnverksamheten samt förskolan och skolan som lokal organisation. Skolhuvudmannens perspektiv samt rektorns omdöme och etiska kompetens involveras. Verksamhetsnära studier exempelvis skuggning förekommer.

Kursen ges under en termin på kvartsfart i form av digitala träffar, vilket innebär att alla lärarledda tillfällen och examinationer sker via digitalt e-mötesverktyg. Mellan kursträffarna har deltagarna uppgifter att lösa enskilt och i grupp. Även gruppmöten sker digitalt.

Linnéuniversitetet använder lärplattformen MyMoodle och för de digitala träffarna konferensverktyget Zoom.
De digitala kursträffarna kommer att hållas sen em/kväll på onsdagar ca 1 gång per månad.
Kontaktpersoner
Karin Sälj 0480-44 61 16 (kursansvarig)
Rositha Randver 0470-76 75 40 (administrativa frågor)
Susann Engström, studie- och yrkesvägledare 0470-70 87 00 (behörighetsfrågor)

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.