Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling

15 hp

I kursen problematiseras pedagogiskt ledarskap och kollegiala samtal i relation till verksamhetsutveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Praktiknära forskning med utgångspunkt i lärares kärnfrågor identifieras och behandlas. Begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet diskuteras. Kursen presenterar en vetenskaplig arbetsprocess av systematik och processtänkande inspirerade av aktionsforskning och systematiskt kvalitetsarbete. Med utgångspunkt i ett identifierat problemområde utformas avslutningsvis ett mindre utvecklingsprojekt inom ramen för kursen.

Kursen vänder sig till utbildade och verksamma förskollärare/lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskolan med exempelvis funktioner som förstelärare/utvecklingslärare, arbetslagsledare, biträdande rektor eller till dig som är intresserad av förändringsarbete.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar