Pedagogiskt och professionellt ledarskap

15 hp

Ledarskapet tillskrivs numera stort värde i moderna organisationer, inte minst för att förändra och utveckla verksamheten. Ledarskap finns i olika former och skepnader och ställs i relation till medarbetarskap.

Kursen behandlar nödvändigheten av professionell och social kompetens i moderna, flexibla och lärande organisationer. Den förväntas hjälpa dig att reflektera kring din egen yrkesroll som ledare relaterat till aktuell forskning. I kursen behandlas teorier om ledarskap, relationen ledare och medarbetare, grupper och gruppdynamik, samt innebörden av ledarskap i olika kontexter. Även ledarskap relaterat till genus och mångfald ur ett vidare perspektiv samt etiska aspekter i ledarskapet berörs.

Obligatoriska träffar tre lördagar under terminen. Samtliga träffar i den kurs som går under vårterminen 2022, genomförs via nätet med hjälp av e-mötesverktyget Zoom.

Datum och tid för träffarna:

22 januari kl 09.00 – 16.00
12 mars kl 10.00 – 16.00
21 maj kl 10.00 – 16.00

Kursansvarig:

Karin Kilhammar

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M