Perspektiv på kunskap och lärande - fördjupningskurs

15 hp

I kursen behandlas traditionella, konstruktivistiska och sociokulturella perspektiv, vilka ger olika svar på vad som menas med kunskap och lärande. Likaså dryftas olika synsätt på vetenskaplig kunskap och lärobokskunskap kopplade till perspektiven.

Antal obligatoriska träffar: 3
Kursintroduktion samt föreläsning När: Torsdagen den 23/1, 14.15-17.30

Undervisningstillfällen är den 6/2 5/3 16/4 och 28/5. Tid övriga tillfällen 14.15 till senast 18.00.
Information om kursens form: CAMPUSBASERAD

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M