Perspektiv på läraruppdraget och skolan i samhället - inriktning årskurs 4-6

7,5 hp

Kursen handlar om vad det innebär att arbeta som grundlärare i åk 4-6. Utifrån begreppen demokrati, värdegrund och kunskap beskrivs lärarens uppdrag och yrkesroll samt skolans roll i samhället. Kursen behandlar även hur de institutionella sammanhangen, såsom traditioner, rutiner, lagar och internationella överenskommelser, har påverkat och påverkar skolans organisation och den vardagliga skolverksamheten. Begrepp knutna till skolans demokratifostransuppdrag, såsom värdegrund, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling diskuteras och relateras till verksamheten i åk 4-6.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M