Perspektiv på läraruppdraget och skolan i samhället - inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

7,5 hp

Kursen handlar om vad det innebär att arbeta som grundlärare i förskoleklass och
grundskolans åk 1­3. Utifrån begreppen demokrati, värdegrund och kunskap beskrivs
lärarens uppdrag och yrkesroll samt skolans roll i samhället. Kursen behandlar även hur
de institutionella sammanhangen, såsom traditioner, rutiner, lagar och internationella
överenskommelser, har påverkat och påverkar skolans organisation och den vardagliga
skolverksamheten.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken