Perspektiv på specialpedagogik

10 hp

I kursen behandlas specialpedagogiska teoribildningar och vilka didaktiska konsekvenser de kan få i det pedagogiska arbetet kopplat till utbildningsuppdraget. I sammanhanget diskuteras specialpedagogikens historiska och ideologiska framväxt nationellt och internationellt och hur synen på skolsvårigheter har sett ut över tid i välfärdssamhället. Vidare behandlas villkor och förutsättningar för inkluderande lärprocesser utifrån ett demokrati- och likvärdighetsperspektiv. I sammanhanget berörs också specialpedagogiskt arbete i relation till begrepp som mångfald, tillgänglighet, inflytande och delaktighet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken