Perspektiv på specialpedagogik

10 hp

I kursen behandlas specialpedagogiska teoribildningar och vilka didaktiska konsekvenser de kan få i det pedagogiska arbetet kopplat till utbildningsuppdraget. I sammanhanget diskuteras specialpedagogikens historiska och ideologiska framväxt nationellt och internationellt och hur synen på skolsvårigheter har sett ut över tid i välfärdssamhället. Vidare behandlas villkor och förutsättningar för inkluderande lärprocesser utifrån ett demokrati- och likvärdighetsperspektiv. I sammanhanget berörs också specialpedagogiskt arbete i relation till begrepp som mångfald, tillgänglighet, inflytande och delaktighet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M i Växjö