Perspektiv på världsmusik

7,5 hp

Kurs tar sitt avstamp i musiketnologiska perspektiv för att diskutera och resonera runt världsmusik som ett globalt fenomen och genre. Vad är ”världsmusik”? För vem är en viss musik ”världsmusik”? När är något inte ”världsmusik”? Vad var ”världsmusik” igår och finns det någon ”världsmusik” i dag? Genom att kontextualisera och ifrågasätta begreppet världsmusik och sätta det i relation till teorier om medialisering och spridning, upphovsrätt och kulturarvsfrågor, identitet och autencitet, relationen mellan ”världen” (de Andra) och västvärlden, belyser kursen mer generella frågeställningar om musik som ett kulturellt uttryck i lokala och globala sammanhang.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken