Perspektiv på världsmusik

7,5 hp

Kurs tar sitt avstamp i musiketnologiska perspektiv för att diskutera och resonera runt världsmusik som ett globalt fenomen och genre. Vad är ”världsmusik”? För vem är en viss musik ”världsmusik”? När är något inte ”världsmusik”? Vad var ”världsmusik” igår och finns det någon ”världsmusik” i dag? Genom att kontextualisera och ifrågasätta begreppet världsmusik och sätta det i relation till teorier om medialisering och spridning, upphovsrätt och kulturarvsfrågor, identitet och autencitet, relationen mellan ”världen” (de Andra) och västvärlden, belyser kursen mer generella frågeställningar om musik som ett kulturellt uttryck i lokala och globala sammanhang.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken