Policyprocesser, genomförande och utvärdering

7,5 hp

Kursen ger dig kunskap om hur man planerar och genomför internationellt utvecklingssamarbete och utvärderingarnas betydelse i detta arbete. Kursen behandlar även olika former av bistånd och samarbete med frivilligorganisationer.

Efter fullgjord kurs ska du kunna förstå och beskriva betydelsen av utvärderingar i olika sammanhang och redogöra för principerna bakom dessa. Kunskap om relevanta metoder för planering, genomförande och utvärdering av internationellt utvecklingsarbete är också ett kunskapsmål. Vidare ska du kritiskt kunna granska och analysera utvärderingar utifrån kända teorier. Genom föreläsningar och seminarium granskas olika typer av utredningar och beslutsunderlag och du får kunskap om planeringsinstrument, projektplanering och budgetarbete.

Betydelsen av att redan under planeringsfasen skapa förutsättningar för kommande utvärderingar betonas. Kursen avslutas med en övning där studenterna kritiskt granskar utvärderingar inom internationellt utvecklingsarbete.

Kursen ges på engelska.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken