Policyprocesser, genomförande och utvärdering

7,5 hp

Kursen ger dig kunskap om hur man planerar och genomför internationellt utvecklingssamarbete och utvärderingarnas betydelse i detta arbete. Kursen behandlar även olika former av bistånd och samarbete med frivilligorganisationer.

Efter fullgjord kurs ska du kunna förstå och beskriva betydelsen av utvärderingar i olika sammanhang och redogöra för principerna bakom dessa. Kunskap om relevanta metoder för planering, genomförande och utvärdering av internationellt utvecklingsarbete är också ett kunskapsmål. Vidare ska du kritiskt kunna granska och analysera utvärderingar utifrån kända teorier. Genom föreläsningar och seminarium granskas olika typer av utredningar och beslutsunderlag och du får kunskap om planeringsinstrument, projektplanering och budgetarbete.

Betydelsen av att redan under planeringsfasen skapa förutsättningar för kommande utvärderingar betonas. Kursen avslutas med en övning där studenterna kritiskt granskar utvärderingar inom internationellt utvecklingsarbete.

Kursen ges på engelska.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M