Politiskt beteende

7,5 hp

Kursens ger en inledande orientering i studier om politiskt beteende i avancerade representativa demokratier genom att studenten bekantar sig med centrala studieobjekt inom detta forskningsområde. För det första diskuteras viktiga funktioner inom representativ demokrati tillsammans med studier om politiskt deltagande. För det andra granskas modellen för sociala skiljelinjer i relation till empirisk forskning om politiskt beteende. För det tredje studeras den förändrade betydelsen av sociala skiljelinjer i relation till dealignment och realignment utefter värdebaserade skiljelinjer. För det fjärde ventileras forskning om medborgares politiska opinioner och valda politikers representativitet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M