Kvinna står framför en målad fasad, popkultur

Poplitteratur och litterär poetik

7,5 hp

Vill du veta om Andy Warhols Pop-Art och de tyska popromanerna hänger ihop på något sätt? Då kan du få en inblick i den unga tyskspråkiga generationens livsstil och tankar.

Kursen presenterar de senaste decenniernas nya litteraturtrend i det tyskspråkiga området. Ett antal litterära texter av unga författare läses och diskuteras utifrån olika utgångspunkter. Även litteraturestetiska och poetologiska frågeställningar behandlas. Kursen är på avancerad nivå och ger dig som redan har läst tre terminer tyska en spännande kompetensutveckling!

Vi träffas per videomöte varannan eller var tredje vecka en eftermiddag i veckan för att diskutera den lästa litteraturen.

Kurs­ansvarig

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans