Populärmusik, människa och samhälle

7,5 hp

Kursen är för dig som vill fortbilda dig inom musikområdet, oavsett om du är nybörjare eller har läst lite tidigare, och är intresserad av att lära dig mer om hur musik kan diskuteras utifrån ett musiksociologiskt perspektiv. Kursen ger bland annat en översikt över populärmusik i Europa under 1900-talets senare hälft och hur den kan kopplas till samhälle och människa.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar