Postkolonial migration och medborgarskap i mångkulturella samhällen

7,5 hp

En av samtidens stora globala utmaningar handlar om människors migration och rörlighet. Migration innebär bland annat att gränser korsas, att nationalstaters suveränitet ifrågasätts, att frågor om tillhörighet och medborgarskap sätts på prov. Olika länders lagstiftning, institutioner och praktik skapar avgörande villkor för migration och migranter. Det är villkor som avgör vem som kan migrera och vart. Det är villkor som utesluter vissa, släpper in andra och som skapar kategorier som i sin tur avgör vilken form av skydd, mottagande och etablering som blir möjlig.
Denna kurs vänder sig till dig som i ditt nuvarande eller framtida arbete möter människor med erfarenhet av migration liksom till dig som är nyfiken på migration och som vill veta mera om hur olika samhällen och samhällsinstitutioner svarar upp mot migration.
I kursen fokuseras specifikt på tre huvudfrågor: varför människor migrerar, hur idéer om migration och bilder av migranter är konstruerade och vad påverkan är av olika teorier om nation, medborgarskap, mångfald, suveränitet och tillhörighet på olika nivåer i det samtida samhället. I kursen undersöks hur kategoriseringar av flyktingar, migranter och deras olika status bildas i skärningspunkter mellan olika diskurser och policyer i Sverige, EU och på en global nivå. Under kursen presenteras och problematiseras aktuella teorier, etik och politiska diskurser om postkolonial migration. Följaktligen ger dessa ger dessa teorier grunden för djupare studier och analys av sambandet mellan postkolonialmigration och diskurser om medborgarskap och tillhörighet i sammanhang av globalisering och nationalstat. I kursen kommer dessutom att undersökas hur dessa diskurser kan bestämma processer för inkludering och exkludering och påverka förhållanden beträffande mångfald i mångkulturella samhällen.

Kursen samläses med programstudenter inom fakulteten för samhällsvetenskap och nationella-, internationella- och utbytesstudenter.

Bli en del av ett globalt samhälle vid ett internationellt universitet!

Den här kursen är valbar inom masterprogrammet i koloniala och postkoloniala studier. Programmet möter behov av kritisk analys av kolonialismens innehåll, betydelser och konsekvenser. Ett särskilt fokus ligger på hur den moderna världen har formats genom kolonial maktutövning och dess postkoloniala uttryck i det förflutna och idag, och hur dessa faktorer fortsätter att påverka ekonomiska, sociala, kulturella och politiska relationer i det postkoloniala samtida samhället. Det finns ett nära samarbete med det internationella forskningscentret Concurrences.

Läs mer

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.