Postkolonial migration och medborgarskap i mångkulturella samhällen

7,5 hp

En av samtidens stora globala utmaningar handlar om människors migration och rörlighet. Migration innebär bland annat att gränser korsas, att nationalstaters suveränitet ifrågasätts, att frågor om tillhörighet och medborgarskap sätts på prov. Olika länders lagstiftning, institutioner och praktik skapar avgörande villkor för migration och migranter. Det är villkor som avgör vem som kan migrera och vart. Det är villkor som utesluter vissa, släpper in andra och som skapar kategorier som i sin tur avgör vilken form av skydd, mottagande och etablering som blir möjlig.

Denna kurs vänder sig till dig som i ditt nuvarande eller framtida arbete möter människor med erfarenhet av migration liksom till dig som är nyfiken på migration och som vill veta mera om hur olika samhällen och samhällsinstitutioner svarar upp mot migration.

I kursen fokuseras specifikt på tre huvudfrågor: varför människor migrerar, hur idéer om migration och bilder av migranter är konstruerade och vad påverkan är av olika teorier om nation, medborgarskap, mångfald, suveränitet och tillhörighet på olika nivåer i det samtida samhället. I kursen undersöks hur kategoriseringar av flyktingar, migranter och deras olika status bildas i skärningspunkter mellan olika diskurser och policyer i Sverige, EU och på en global nivå. Under kursen presenteras och problematiseras aktuella teorier, etik och politiska diskurser om postkolonial migration. Följaktligen ger dessa ger dessa teorier grunden för djupare studier och analys av sambandet mellan postkolonialmigration och diskurser om medborgarskap och tillhörighet i sammanhang av globalisering och nationalstat. I kursen kommer dessutom att undersökas hur dessa diskurser kan bestämma processer för inkludering och exkludering och påverka förhållanden beträffande mångfald i mångkulturella samhällen.

Kursen samläses med programstudenter inom fakulteten för samhällsvetenskap och nationella-, internationella- och utbytesstudenter.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M