Postkoloniala perspektiv

15 hp

”Men kolonialtiden är väl över sedan länge?”

De flesta av oss känner nog till att Europas spännande upptäckter av nya världsdelar också innebar starten för ett gigantiskt kolonialistiskt projekt. Under kolonialismens storhetstid kontrollerades ca 90% av världens landyta av europeiska länder och makthavare. En konsekvens av detta är att majoriteten av världens befolkning länge levt under mycket speciella omständigheter, som självklart påverkat dem ekonomiskt, men i lika hög grad präglat dem politiskt, kulturellt och psykologiskt.

Sedan mitten av nittonhundratalet har de tidigare koloniserade områdena gradvis återfått sitt självstyre, men många av kolonialismens konflikter lever kvar. Dagens oroligheter och krig i Afrika, Mellanöstern och Asien, såväl som den växande främlingsfientligheten i Väst är tydliga exempel på hur den forna kolonialismen påverkar dagspolitiken.

Postkolonialism är rubriken på en samling perspektiv som utgår från en kritisk granskning av kolonialismens arv och ägnar sig särskilt åt frågor om kunskap, vetenskap och kulturmöten. Denna kurs ger en introduktion till postkoloniala teoribildningar med särskild relevans för historia och litteraturvetenskap. I kursen behandlas klassiska koloniala och postkoloniala texter från olika språkområden. I centrum står analys av skönlitterära texter och historiskt källmaterial. I kursen tar vi upp frågor om vad som menas med begreppet kultur, vad den europeiska kolonialismen haft för betydelse för vad som uppfattas som kunskap och för historieskrivningen, samt förhållandet till dagens globaliseringsperspektiv.

Kursens undervisningsspråk är svenska.

Kursen har ett fåtal e-möten som kräver webbkamera, headset med USB-anslutning och god nätuppkoppling.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans