Föreläsning i grupprum

Praktik i facköversättning

30 hp

Kursen innehåller en praktikkurs där studenten tar aktiv del i översättningsrelaterad verksamhet på en arbetsplats och en delkurs som behandlar översättningsvetenskapliga och kontrastiva teorier och korpusbaserade metoder. Kursen kan utgöra en del i en masterexamen med översättningsinriktning.

En del i masterexamen

Från och med hösten 2018 startar ett ettårigt master-påbyggnadsår med ingångsspråken engelska och tyska. Masteråret går på distans, med enstaka fysiska träffar. Praktiken ger en direkt ingång till det praktiska yrkeslivet och kan exempelvis förläggas till en översättningsbyrå men även en större myndighet som har en egen översättningsavdelning. Praktiken kan med fördel förläggas utomlands.

Påbyggnadsåret innehåller förutom en praktikkurs en delkurs som behandlar översättningsvetenskaplig teori och korpusbaserade metoder. Masteruppsatsen som skrivs efter praktikterminen kommer att hämta sitt material från översättningskorpusen LEGS (The Linnaeus University English-German-Swedish Corpus), Att arbeta med en översättningskorpus är ovärderligt för en blivande översättare då det ökar medvetenheten om de strategier och översättningsalternativ som kan tillämpas.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar