Praktisk arkitekturhistoria. Landsbygdens och den förindustriella stadens bebyggelse

7,5 hp

Det här är kursen för dig som vill veta mer om våra äldre byggnader och städer! Du kommer få lära dig om de olika byggnadssätt som har använts från medeltiden fram till industrialismen, om de olika regionala särdrag som till viss del fortfarande präglar den svenska landsbygden och den tidiga stadsutvecklingen i våra städer. Kursen fokuserar på svenska förhållanden, men du kommer också att få lära dig om de olika arkitektoniska stilar som har funnits i Europa från medeltiden fram till början av 1800-talet.

Kursen tillämpar ett kreativt reflekterande arbetssätt där teori, observation och praktiskt arbete ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet.

Oavsett om du vill utöka dina arkitekturhistoriska kunskaper för din yrkesutövning, är bildlärare som vill lära dig hur man kan arbeta kreativt med arkitekturhistoria eller bara vill förkovra dig kommer denna kurs ge dig ämneskunskaper som gör att du kommer se på din omgivning på ett helt nytt sätt.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar och fyra seminarier där vi bl.a. diskuterar olika planlösningar, gårdstyper eller stadsplaner som studenterna har fått förbereda i förväg. Det är möjigt att delta i seminarierna antingen på dagtid eller kvällstid. Under kursen genomförs två prov via kursens lärplattform. För de studenter som kan och vill ges en exkursionshelg till Öland och Kalmar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar