Praktisk arkitekturhistoria. Landsbygdens och den förindustriella stadens bebyggelse

7,5 hp

Det här är kursen för dig som vill veta mer om äldre byggnader. Du kommer få lära dig om de olika byggnadssätt som har använts från medeltiden fram till industrialismen, om de olika regionala särdrag som till viss del fortfarande präglar den svenska landsbygden och den tidiga stadsutvecklingen i våra städer. Kursen tillämpar ett kreativt reflekterande arbetssätt där teori, observation och praktiskt arbete ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Oavsett om du vill lära dig hur man kan arbeta kreativt med arkitekturhistoria eller bara förkovra dig kommer denna kurs ge dig ämneskunskaper som gör att du kommer se på din omgivning på ett helt nytt sätt.

Undervisningen som är på distans består av inspelade föreläsningar, litteraturstudier, fyra-fem gestaltande uppgifter och tre-fyra skriftliga uppgifter samt fyra seminarier via Zoom. Förutsatt att den pågående pandemin har lagt sig kommer en exkursion att erbjudas studenterna helgen 3-4 oktober. Vi kommer då besöka Kalmar slott, Gamla Kalmar, Kvarnholmen och Södra Ölands radbyar. En avgift om 400-500 kr kommer att tas ut för att täcka kostnader för entrébiljett och bussresa.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar