Praktisk talad kinesiska, grundkurs

7,5 hp

I den här kursen lär du dig grunderna i det kinesiska språket med fokus på muntlig kommunikation och uttal. I kursen ingår praktiska moment och övningar där du övar på att uttrycka dig på kinesiska i vardagliga situationer. Kursen innehåller även övningar i hörförståelse, läsförståelse och grammatik.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar