Produktionsstrategier / Lean production

7,5 hp

Kursen ger dig kunskap om principer som styr företags framtida produktionsstrategier samt förståelse för metoder och verktyg som styr utvecklingen av ett Lean konceptet. Vilka krav ställs på moderna organisationer? Vilka tankesätt och metoder behövs för att överkomma de hinder som står i vägen för den kulturförändring som kraven kan innebära?

Kursens innehåll utgörs av Lean principer, metoder och verktygslådan inom Lean, ledningens roll vid implementering av Lean, Training Within Industry TWI, samt coaching- och förbättringscykler.

I kursen kommer du reflektera över de utmaningar din organisation står inför och koppla ihop principerna med din vardag. Du kommer få feedback av erfarna lärare med god praktisk och teoretisk bakgrund.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.