Produktionsstrategier / Lean production

7,5 hp

Kursen ger dig kunskap om principer som styr företags framtida produktionsstrategier samt förståelse för metoder och verktyg som styr utvecklingen av ett Lean konceptet. Vilka krav ställs på moderna organisationer? Vilka tankesätt och metoder behövs för att överkomma de hinder som står i vägen för den kulturförändring som kraven kan innebära?

Kursens innehåll utgörs av Lean principer, metoder och verktygslådan inom Lean, ledningens roll vid implementering av Lean, Training Within Industry TWI, samt coaching- och förbättringscykler.

I kursen kommer du reflektera över de utmaningar din organisation står inför och koppla ihop principerna med din vardag. Du kommer få feedback av erfarna lärare med god praktisk och teoretisk bakgrund.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans