Produktionsteknik

7,5 hp

Kursen ska ge kunskap och förståelse i produktionsteknik liksom kännedom om grundläggande metoder och verktyg för att lösa och ständigt förbättra produktionstekniska problem.

Produktionsteknik är under stark utveckling och är en viktig del i tillverkande företags förmåga att konkurrera på en global marknad. I kursen tar vi upp olika aspekter på produktionssystem som filosofin bakom Lean Production och olika Lean-verktyg. Principer för olika produktionssystem tas upp liksom moderna koncept som Industri 4.0, robotisering och automatisering är en viktig del i dagens produktion. I kursen behandlas även flöde i produktionssystem och hur detta kan modelleras och simuleras genom simuleringsverktyg som SIMIO.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken